Česká populární kultura

Česká populární kultura

Petr A. Bílek, Josef Šebek (eds.): Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2017, 432 s.

Tuzemští průzkumníci populární kultury, vyzbrojení skutečně různorodými metodami, se průkopnicky vydali do mnoha nezmapovaných oblastí. V některých příspěvcích je však bohužel příliš patrné jisté pohrdání analyzovaným materiálem.