Versschmuggel/Překladiště

Versschmuggel/Překladiště

Alexander Gumz, Jonáš Hájek, Thomas Wohlfart (eds.): VERSschmuggel: Gedichte: deutsch, tschechisch. Překladiště. Básně v češtině a v němčině. Wunderhorn, Heidelberg; Protimluv, Ostrava, 2019, 216 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Česko-německá antologie VERSschmuggel (pašování veršů) / Překladiště vzešla ze spolupráce básníků a tlumočníků obou zemí v rámci tradiční překladatelské dílny pořádané při Festivalu poezie v Berlíně. Přináší zajímavý pohled na četbu uměleckého textu, která je přiměřenější jazykové pluralitě současného evropského prostoru. Odhlédnutí od jediného (původního) jazyka básně totiž dovoluje spatřit něco podstatného v jazyce samotném i v podobách jeho (ne)přeložitelnosti.