Děti a dětství

Děti a dětství

Dana Dvořáčková-Malá, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka a kol.: Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství. NLN – Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2019, 696 s.

Bytosti odmala vedené k práci a poslušnosti a současně vyhledávající dobrodružství, nemající zábrany a využívající fantazii podobně jako současné děti. Takto nejednoznačný obraz najdeme v nejobsáhlejší české knize o dějinách dětství.