Chiméra 38

Chiméra 38

Kjell Westö: Chiméra 38. Přel. Jan-Marek Šík, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2021, 320 s.

Švédsky píšící finský autor se českému čtenáři představuje plastickým popisem atmosféry předvečera druhé světové války v Helsinkách. Inklinace k totalitním ideologiím, traumata z občanské války i příslušnost k menšině zasáhnou do osudů hlavních postav natolik, že se jim jejich dosavadní život začne jevit jen jako přelud.

Ukázka z románu Chiméra 38 finskošvédského spisovatele Kjella Westöa, v němž má čtenář možnost plně se ponořit do atmosféry meziválečných Helsinek, přivádí čtenáře mezi cestující plavící se z Finska do Stockholmu.