Znormalizováno

Znormalizováno

Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.): Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, a Jihočeské muzeum, České Budějovice, 2021, 392 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Československo na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let bylo sice normalizačně šedivé, přesto poskytuje řadu zajímavých témat ke zkoumání. Patří k nim třeba pokus jehovistů o legalizaci, plnění sedmé pětiletky v zemědělských provozech na Kutnohorsku nebo hledání odpovědi na otázku, zda bylo Slovensko pro společný stát ekonomickou přítěží, či naopak zdrojem levné pracovní síly.