Československo na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let bylo sice normalizačně šedivé, přesto poskytuje řadu zajímavých témat ke zkoumání. Patří k nim třeba pokus jehovistů o legalizaci, plnění sedmé pětiletky v zemědělských provozech na Kutnohorsku nebo hledání odpovědi na otázku, zda bylo Slovensko pro společný stát ekonomickou přítěží, či naopak zdrojem levné pracovní síly.

Politické uvolnění roku 1968 bylo lákavé, vybízelo ke spolupráci při budování socialismu s lidskou tváří, i když za nadšením se leckdy skrývalo prospěchářství. Za normalizace se pak už málokdo odvážil na nedávno vyznávaných stanoviscích trvat, jak na různých příkladech připomněla konference historiků v Českých Budějovicích.