Co jsou dějiny knihy?

Co jsou dějiny knihy?

Lenka Pořízková, Jiřina Šmejkalová (eds.): Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury. Academia, Praha, 2022, 256 s.

Kdy se zrodil autor? Mohla četba bible podněcovat chuť číst světskou literaturu? Jakým způsobem vnímali venkovští čtenáři šlechtické příručky etikety? Nakolik typografie spolurozhoduje o významu textu? Obsáhlá kniha přibližuje nejen konkrétní příběhy z dějin knižní kultury, ale přináší i obecné podněty, jak tuto historii vůbec zkoumat.