Co jsou dějiny knihy?

Co jsou dějiny knihy?

Lenka Pořízková, Jiřina Šmejkalová (eds.): Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury. Academia, Praha, 2022, 256 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Kdy se zrodil autor? Mohla četba bible podněcovat chuť číst světskou literaturu? Jakým způsobem vnímali venkovští čtenáři šlechtické příručky etikety? Nakolik typografie spolurozhoduje o významu textu? Obsáhlá kniha přibližuje nejen konkrétní příběhy z dějin knižní kultury, ale přináší i obecné podněty, jak tuto historii vůbec zkoumat.