Kdy se zrodil autor? Mohla četba bible podněcovat chuť číst světskou literaturu? Jakým způsobem vnímali venkovští čtenáři šlechtické příručky etikety? Nakolik typografie spolurozhoduje o významu textu? Obsáhlá kniha přibližuje nejen konkrétní příběhy z dějin knižní kultury, ale přináší i obecné podněty, jak tuto historii vůbec zkoumat.

Nenápadně, leč vkusně graficky vyvedená kniha s podivným názvem Protialkoholní společnost doktora Řimsy je v několika aspektech výjimečné dílo. Samotné téma řimsologie, této „učené vědy“, jak ji označují její tvůrci, je unikavé svou mystifikační podstatou. Pro skupinu intelektuálních recesistů, zformovanou počátkem sedmdesátých let, představovala oázu svobody a myšlenkové nespoutanosti, zakládající pasivní odpor normalizaci.