Krajiny umění

Krajiny umění

Xavier Galmiche (ed.): Krajiny umění. Švýcarský kritik William Ritter a střední Evropa. Přel. Jana Spoustová a kol., Books & Pipes, Brno, 2020, 240 s.

Švýcarský umělecký kritik William Ritter se na přelomu 19. a 20. století zajímal o prostředí „orientální“ Evropy, tedy zejména o prostor Balkánu a zemí Rakouska-Uherska. Kniha Krajiny umění, kterou sestavil francouzský bohemista Xavier Galmiche, vykresluje Ritterův portrét, ale dává nám také možnost poznat, jak tento teoretik a nadšený podporovatel místních autorů reflektoval dobový kvas ve výtvarném umění, architektuře i hudbě.