Můj Jimmy

Můj Jimmy

Werner Holzwarth: Můj Jimmy. Přel. studenti Ústavu translatologie FF UK pod vedením Radka Malého, Cesta domů, 2022, 46 s.

Laskavě podaný příběh o koloběhu života ukazuje smířené umírání starých i neochotné přijímání ztráty mladými. Slábnoucí unavený nosorožec vysvětluje svému kamarádovi klubákovi, jak se radovat z každé společně prožité chvíle, neodpírat si truchlení a nenechat si vzít vzpomínky.