EC

Eliška Charvátová

Vystudovala francouzskou filologii a filmová studia na Univerzitě Palackého a studuje překlad a tlumočnictví na Univerzitě Karlově. V minulosti psala pro DOK.REVUE a Artikl. Na iLiteratura.cz se věnuje recenzování frankofonní literatury.

Mezilidské vztahy v 21. století: vášnivé, intenzivní, ale bezobsažné a postavené na špatných základech. Maria Pourchetová je ve svém románu vykresluje na pozadí doby poznamenané covidovou pandemií, tajícími ledovci, kulturními válkami a sníženou schopností udržet pozornost na déle než třicet vteřin.

Tenká hranice mezi genialitou a šílenstvím, průsečíky vědeckého bádání a komponování hudby, oběti na oltář umění i honba za ideály krásy a ztělesněnými múzami. Příběhy pěti Balzacových povídek nastiňují autorovu filozofii uměleckého génia, přičemž nejsou ochuzené ani o jeho charakteristická líčení mravů tehdejší doby.

V zapomenuté horské vesničce se odehrává odvěký příběh boje vlka se psem – lovce s pastýřem. Poutavý námět o souboji s vnitřními démony a o strachu z neznámého se však sám dostává do konfliktu s jazykem, jímž je vyprávěn. Archetypální příběh v moderním hávu tak představuje příslib, který zůstal nenaplněn.

Cesta vzhůru po společenském žebříčku od šikany v dětství k uznání ve světě intelektuálů. Ve vztahu k otci zase od nenávisti a pohrdání k pochopení a soucitu. A na poli textu od popisu složitého dětství k využití literatury k útoku na politický systém – Édouard Louis zpracovává jedno velké téma novými způsoby.