LS

Lucie Smolka Fruhwirtová

Mgr. (1979) absolvovala studium české a nizozemské filologie na FF UP. V roce 2002 byla přijata k doktorskému studiu v oboru teorie literatury a připravuje disertační práci o recepci nizozemské literatury v Čechách po roce 1948. V rámci doktorského studia v roce 2002-3 pobývala na Universiteit Utrecht. Působí na Katedře nederlandistiky FF UP, kde vede semináře současné nizozemské literatury a literární teorie.

Pozapomenutý autobiograficky laděný román Idy Simonsové z roku 1959 se stal v roce 2014 nizozemskou literární senzací a překládá se už do více než dvaceti jazyků. Nadčasové zápolení dvanáctileté Gittel s nástrahami světa dospělých se odehrává téměř před sto lety v antverpské židovské komunitě a vyznačuje se svižným a vtipným stylem, což román řadí k nestárnoucím klasickým dílům.

Píše se únor 1837. Do Ašantské říše přijíždí velvyslanec nizozemského krále Viléma I. a uzavírá s panovníkem Ašantů smlouvu o dodávkách zlata a otroků. Na důkaz upevnění vztahů s sebou nizozemská výprava odváží také dva desetileté prince, jimž se má v Nizozemsku dostat patřičného vzdělání. Jejich osudy vyjadřují rozpor mezi zachováním vlastní identity a snahou přizpůsobit se.

Hudba byla a je pro literaturu častým zdrojem inspirace. Román Kontrapunkt Anny Enquistové se ale řadí k úzké skupině knih, v nichž je fikční svět i způsob vyprávění tak úzce spjat se zasvěceným hudebním výkladem a konkrétním hudebním prožitkem. Přesto je výsledkem čtivé dílo působící křehce a neobyčejně lidsky.

„Asthgforellah, asthgforellah asthgforellah asthgforellah asthgforellah asthgforellah asthgforellah asthgforellah asthgforellah asthgforellah asthgforellah asthgforellah asthgforellah,“ drmolil Chalchal, když šel k Chomejnímu do pracovny. Asthgforellah se říká, když někdo spáchá hřích nebo má strach, že ho spáchá, nebo se chce něčemu vyhnout, ale nakonec se tomu nevyhne.

Po deseti letech vychází opět v českém překladu Rubena Pellara další kniha nizozemského prozaika, novináře a režiséra Leona de Wintera, a sice Právo na návrat. Podobně jako v předcházejícím románu Hoffmanův hlad (1990, česky 2000) se i tentokrát prolíná skeptický pohled na dějinné události s tématem nečekané ztráty dítěte, která hlavní protagonisty přivádí až na samý okraj šílenství.