JT

Jiří Trávníček

První fáze představuje první pololetí roku 1990 a mohli bychom ji nazvat liberalizační. Trh se nesmírně rozšiřuje, překotně se zakládají nová nakladatelství, přičemž první soukromé nakladatelství (Paseka) bylo zaregistrováno už v prosinci 1989. Prodej knihy, vedle měnící se podoby novin a časopisů, je prvním výrazným znakem změn. Typickými prodejními místy jsou stánky, podchody metra, nádražní haly, někde se dokonce prodává přímo z kufru dodávek...

O pojmu beletrie nelze uvažovat, aniž přihlédneme k pojmu literatura. Oba však v našem běžném užívání fungují zástupně a víceméně bezproblémově: jde o sféru fikce, tj. o četbu více zážitkovou než poznávací či vzdělávací. Otázkou je však jednak to, do jaké míry lze tyto dva pojmy zaměňovat, tj. jak se jejich pole — sémantické i funkční — překrývá, jednak to, kde se tyto pojmy vzaly a z jakých potřeb se jich začalo užívat.