Knihy kupovati
Šimeček, Zdeněk: Knihy kupovati

Knihy kupovati

První fáze představuje první pololetí roku 1990 a mohli bychom ji nazvat liberalizační. Trh se nesmírně rozšiřuje, překotně se zakládají nová nakladatelství, přičemž první soukromé nakladatelství (Paseka) bylo zaregistrováno už v prosinci 1989. Prodej knihy, vedle měnící se podoby novin a časopisů, je prvním výrazným znakem změn. Typickými prodejními místy jsou stánky, podchody metra, nádražní haly, někde se dokonce prodává přímo z kufru dodávek...

1. fáze

Časově patří do prvního pololetí roku 1990 a mohli bychom ji nazvat liberalizační. Trh se nesmírně rozšiřuje, překotně se zakládají nová nakladatelství, přičemž první soukromé nakladatelství (Paseka) bylo zaregistrováno už v prosinci 1989. Prodej knihy, vedle měnící se podoby novin a časopisů, je prvním výrazným znakem změn. Typickými prodejními místy jsou stánky, podchody metra, nádražní haly, někde se dokonce prodává přímo z kufru dodávek. Díky otevřeným hranicím na Západ se na český trh dostává produkce exilových nakladatelství; iniciativně se tohoto úkolu vedle různých nadšenců z řad studentů chopili i někteří knihkupci. Ukazuje se, že knihu lze vydávat v daleko kratších lhůtách, než byly ty socialistické. Například Něžná revoluce v pražských ulicích vychází v březnu 1990 v nákladu 160 000 výtisků a během měsíce je vyprodána; v první vlně je vydána ještě například Tigridova Politická emigrace v atomovém věku (100 000 výtisků) či Demlova sbírka Moji přátelé (10 000 výtisků). Na pultech knihkupectví lze nalézt nejen tituly s politickými tématy, ale též různé makrobiotické příručky a knihy o zdravém životním stylu. Nicméně stále setrvačně vycházejí další svazky Sebraných spisů Vladimíra Iljiče Lenina, výbor z poezie Miroslava Floriana či Jan Šverma očima pamětníků. Ve druhé polovině roku už trh zaplavuje vlna titulů a autorů, které předchozí doba potlačovala. V nejvyšším nákladu jsou vydáni Švandrlíkovi Černí baroni (300 000 výtisků). Kamenná nakladatelství rezolutně mění plány. Škrtají tituly, které odpovídaly politické situaci minulého režimu nebo které by se v nové situaci ukázaly jako málo atraktivní, a zařazují tituly nové. Začíná být jasné, že ministerstvo kultury se dostává mimo hru, neboť přestává existovat evidence rozpracovaných a vydávaných titulů. Mnozí autoři jsou proto ochotni podepsat smlouvu s kýmkoli na jakékoli své dílo. První problémy hlásí Knižní velkoobchod; problémem začínají být „uváděcí čtvrtky“, neboť doba a přísun knih jsou rychlejší a vynucují si nové způsoby distribuce a prodeje. Objevují se první názory, zejména ze strany českých exulantů pracujících v oboru (Václav Hora, Tomáš Kosta), že na českém knižním trhu panuje přezaměstnanost.

Celý text ukázky v pdf

 

 

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Ukázka

Spisovatelé:

Kniha:

Zdeněk Šimeček, Jiří Trávníček: Knihy kupovati... Dějiny knižního trhu v českých zemích. Academia, Praha, 2014, 499 s.

Zařazení článku:

literární věda

Jazyk:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse