GV

Gejza Vámoš

A najväčším okamihom v živote človeka, v celom jeho jestvovaní na zemi bolo to, keď mu Boh dal do ruky mikroskop, keď ľudské oko po prvý raz uvidelo jednotný živý atóm...