JB

John Banville

John Banville patří k nejvýznamnějším současným irským spisovatelům. Mnohé proto překvapil, když v roce 2006 vydal pod pseudonymem Benjamin Black první detektivku. Letos do češtiny přeložená Anatomie strachu je druhým z dosud publikovaných čtyř případů dublinského patologa Quirka.

„Rány osudu, choroby, předčasná úmrtí, podobné věci se přicházejí dobrým lidičkám, těm pokorným, té soli země, ne Anně a ne mně,“ říká hlavní hrdina románu Moře v reakci na zjištění, že jeho žena trpí rakovinou a brzy zemře. Autor knihy, John Banville, se loni stal překvapivým vítězem klání o Bookerovu cenu.

Charakteristickým rysem všech Banvillových románů je minuciózní práce s jazykem a důraz kladený na styl. Banvillova originalita nespočívá v příběhu, který je v jeho prózách často velice slabý: buď ustupuje lyrickým pasážím (Birchwood), více či méně věrně sleduje biografická fakta (Dr. Copernicus, Kepler), je moderní variací starých mýtů (Mefisto) nebo se nápadně podobá dílům velkých předchůdců (Kniha doličná), nýbrž ve stylu...