FK

Franz Kafka

Kniha Leopardi v chrámu, tvořená překlady kratších textů Franze Kafky, představuje výbor z autorových tzv. Siřemských zápisků, tedy autobiograficky laděných úvah, sepsaných v rozmezí let 1897 až 1924, které nalezl a poprvé uveřejnil Max Brod.

Nedávno vyšly překlady tří důležitých děl k Franzi Kafkovi. Všechny mají společné jedno: překračují hranice pouze literárněvědného zkoumání a přistupují ke Kafkovi jako k sociálnímu, historickému a filozofickému fenoménu. Jsou to: Kafkovy zlé Čechy od Christopha Stölzla, Eseje o Kafkovi od Libuše Moníkové a Kafka. Za menšinovou literaturu od Gillese Deleuze a Félixe Guattariho.

O tom, jaké nové interpretační možnosti nabízí pozorný přístup k archivním materiálům, svědčí výstava s provokativním názvem Kafkovy továrny, která po úspěšném konání v Marbachu a v Berlíně dorazila také do Prahy a je od 20. května do 27. června tohoto roku otevřena v Památníku národního písemnictví.

Mezi námi a Kafkovými texty visí clona tisíců interpretací. I když jsme žádnou z nich nečetli, víme o nich - přešly už do kavárenských diskusí, učebnic i kulturního marketingu - a jejich pouhé množství v nás vyvolává sklon číst Kafku jako zvěstování, ne jako literaturu.