V roce 2008 obohatil Ludvík Vaculík (1926–2015) českou literaturu pro děti prózou s názvem Petr má medvěda nebo co, na níž demonstruje sílu dětské fantazie, vynikající nad realistickým pohledem dospělých. Publikaci se v rámci veletrhu LIBRI Olomouc dostalo čestného uznání v rámci ocenění Nejkrásnější kniha a pro mimořádný čtenářský ohlas se letos na podzim dočkala druhého vydání.

Ludvík Vaculík se v Hodinách klavíru formou deníkových zápisků dotýká řady témat, veřejných i ryze osobních, aby tak – jak sám několikrát definoval důvod svého psaní – zvítězil nad něčím, nad čím ve skutečnosti zvítězit nemůže. V knize vedle svých názorů a prožitků čtenáři poutavě přibližuje zákulisí rozštěpení Literárních novin a také to, jak se v bezmála osmdesáti letech rozhodl chodit na hodiny klavíru.

Po šesti letech uzavírá nakladatelství Voetnoot nizozemskou edici krátkých českých próz Moldaviet. Čtyřiadvacet výrazných červeno-modro-bílých svazků podává nizozemským a vlámským čtenářům pestrý průřez českou literaturou. Hlavní důvod k ukončení edice je konec finanční podpory ze strany mecenáše.