Společenství drůbeže, jemuž měla Tess být dozorkyní, ošetřovatelkou, chůvou, lékařkou i přítelkyní, mělo svůj hlavní stan ve staré doškové chalupě na obezděném pozemku, v někdejší zahradě, kde teď však byla jen udusaná, pískem vysypaná půda.

Ve Velké Británii vyšel na podzim tohoto roku první svazek deníků prozaika Johna Fowlese (*1926), který vzbudil velký zájem. Nemenší pozornost k sobě poutá vydání souboru poznámkových sešitů romanopisce a básníka Thomase Hardyho (1840-1928), autora dnes již klasických románů...