JK

Jan Kapoun

Před pětasedmdesáti lety, 14. února 1930, tedy na den sv. Valentýna, se na amerických knižních pultech poprvé objevilo dnes již klasické dílo detektivní literatury The Maltese Falcon (Maltézský sokol). Jeho autor, Dashiell Hammett, je pokládán za zakladatele a hlavního představitele tzv. drsné školy detektivního románu.

Román Všechny párty zejtřka (All Tomorrow`s Parties, 1999) od amerického prozaika Williama Gibsona uzavírá jeho druhou trilogii, označovanou jako „mostní trilogii“ (Bridge Trilogy).

Ve Velké Británii vyšel na podzim tohoto roku první svazek deníků prozaika Johna Fowlese (*1926), který vzbudil velký zájem. Nemenší pozornost k sobě poutá vydání souboru poznámkových sešitů romanopisce a básníka Thomase Hardyho (1840-1928), autora dnes již klasických románů...

V českém překladu vyšel zatím předposlední román Irvina Welshe. Příběh o dospívání edinburghské mládeže ze sociálně nižších vrstev společnosti označila britská kritika „za necelistvější a nejhlubší dílo, jež Welsh dosud napsal“.

Nejrozsáhlejší román britského prozaika Johna Fowlese, Daniel Martin, není jen velkým epickým dílem se zřetelnými autobiografickými rysy, ale i ambiciózním pokusem britského spisovatele vystihnut společenské a intelektuální klima poválečné Anglie.