Pan Mani A. B. Jehošuy se nepotřebuje představovat těm, kdo se alespoň zběžně orientují v moderní izraelské próze. Od loňského roku máme k dispozici český překlad této knihy, která je beze sporu součástí kánonu izraelské literatury.

Před nedávnou dobu se na našich knižních pultech objevil první český překlad díla Abrahama B. Jehošuy (narozen roku 1936 v Jeruzalémě), který neoddiskutovatelně patří mezi izraelskou spisovatelskou elitu. Spadá do literární generace nazývané „nová vlna“, která se formovala v šedesátých letech a jejím hlavním záměrem bylo koncepčně i tematicky sjednotit izraelskou literaturu se změnami, ke kterým došlo na poli západní literatury.

Avraham B. Jehošua patří ve světě k nejznámějším izraelským prozaikům současnosti – v počtu knih přeložených do světových jazyků soupeří o prvenství se svým generačním vrstevníkem Amosem Ozem, s nímž bývá často měřen a srovnáván.

Už zase hlásí oběti na životech, a když mají oběti na životech, musíme se stáhnout do sebe, mluvit polohlasem a hlídat se, abychom se nedejbože nerozesmáli, i kdyby se jich ten vtip třeba vůbec netýkal. Dneska ráno v autobuse...

Poslední román A. B. Jehošuy je rodinným duetem, jehož děj se odehrává v Izraeli a Africe a hlavními aktéry jsou postarší manželé Amoc a Daniela Jaari. Celý příběh se odehrává během osmidenního svátku Chanuka.