Osmá básnická sbírka Milana Děžinského pokračuje v zaběhlé autorově poetice, přesto je svým pojetím originální. Člověk zde stojí na okraji lesa, který ho postupně pohlcuje, a přesto si neustále říká: jsem to já, stále jsem to já. Podmanivost básníkových slov umocňuje jeho schopnost učinit z obyčejného neobyčejné.

Laureát Magnesie Litery za poezii z roku 2018 ve své nejnovější sbírce zpřítomňuje tvorbu českých básníků z první poloviny dvacátého století. Verše si dle vlastních slov zpočátku zapisoval jen tak mimoděk na okraj papíru či na záložky rozečtených knih. Z této „okrajové poezie“ vyrostla celistvá sbírka, která může tvorbu slavných meziválečných autorů přiblížit nové generaci čtenářů.

Česko-německá antologie VERSschmuggel (pašování veršů) / Překladiště vzešla ze spolupráce básníků a tlumočníků obou zemí v rámci tradiční překladatelské dílny pořádané při Festivalu poezie v Berlíně. Přináší zajímavý pohled na četbu uměleckého textu, která je přiměřenější jazykové pluralitě současného evropského prostoru. Odhlédnutí od jediného (původního) jazyka básně totiž dovoluje spatřit něco podstatného v jazyce samotném i v podobách jeho (ne)přeložitelnosti.

Třikrát jsem tam byl a odešel s prázdnou, teď počtvrté mě angína připravila o to, abych si to mohl užít na jevišti. Zprvu jsem byl s to na Literu za poezii reagovat jen tupým šprýmem na Facebooku, ale teď bych rád trochu vážněji a oficiálněji poděkoval všem, kdo se o tu radost zasloužili.

Milan Děžinský se v nové sbírce Obcházení ostrova profiluje především jako něžný lyrik se smyslem pro všední detail, pro odhalování na první pohled neviděné krásy, které je úzce spojené s básníkovou potřebou neustále obnažovat vlastní zranitelnost, což ho vede k co nejkřehčí výpovědi. Právě básnění samotné ale nabývá skrze Děžinského tvorbu podobu jakési malé ulity, do které může schraňovat svůj údiv z žití a která ho ochraňuje, jeho slovy mu poskytuje „štíty proti prázdnotě“.

Pro poetiku Milana Děžinského jsou příznačné „navlhlé“, „diskrétní“ organické motivy jako např. tkáně, bradavice, plísně, sliz, útroby. Ty ovšem v básních nevystupují jako sólokapr turpismu, nýbrž se podílejí na se vším všudy lidském rázu Děžinského poezie, včetně ústrojně lidských nedokonalostí a (snad trochu kafkovských) nástrah města, krajiny a života.