Autoři knihy rozhovorů s Lubošem Kropáčkem doufají, že publikace přispěje k jinému pohledu na islám, k jeho detabuizaci, a bude prvním krůčkem na dlouhé cestě „za porozuměním a poklidným soužitím mezi světem islámu a sekularizovaného Západu“. Kropáčkovy odpovědi připomínají krátké přednášky či glosy a jsou rozhodně přinejmenším podnětem pro zamyšlení, spíše však inspirací k hluboké reflexi historického vztahu mezi náboženstvími a budoucnosti křesťansko-muslimského dialogu.

Luboš Kropáček vytrvale a jistě záslužně o islámu přednáší a píše z umírněně křesťanské perspektivy, v níž zdůrazňuje vše pozitivní, co křesťanství a islám spojuje, a při svých interpretacích islámu také upřednostňuje ty tendence, které jsou ke křesťanství stejně vstřícné.