Švédský autor vyrazil v roce 1946 do Německa, aby odtud napsal sérii reportáží pro noviny. Vznikl soubor stylisticky vybroušených textů, které se snaží komplexně zachytit apokalyptickou atmosféru válkou zničené země.

Had (Ormen, švédsky 1945) má ve švédské literární historii výjimečné místo. Teprve dvaadvacetiletý autor totiž v románu jedinečným způsobem diagnostikoval chorobu, která sužovala neutrální Švédsko v období druhé světové války, a sice potlačovaný strach a pocity viny.

Nakladatelství Mot, jinak zaměřené na komiksy, se v letošním roce vydalo překvapivým směrem, když se rozhodlo nabídnout českým čtenářům dvě díla významného švédského spisovatele Stiga Dagermana (1923-1954).