Dostala jsem dopis, od sestry, říká Dragana, mám ti povědět, co mi psala? Ne, raději ne, myslím si, nechci vědět, co psala Draganina sestra. Ty, Ildi, oni tam už nemají skoro žádné stromy, všechno spotřebují na topení, moje sestra říká, že město vypadá jako oškubané kuře...

Melinda Nadj Abonji (1968) je německy píšící švýcarská spisovatelka a hudebnice (housle, zpěv), nositelka Německé knižní ceny a Švýcarské knižní ceny 2010, jež získala za román Tauben fliegen auf (Holubi vzlétají).

Spolu s hlavní hrdinkou a na pozadí jejího života čtenář stále intenzivněji vnímá mohutný spodní proud, či spíše protiproud, který se valí pod hlavním dějem a na povrchu dívčího životního příběhu se vynoří jen zřídka a fragmentárně, ale o to opravdověji. Je to proud zpětného plynutí času, vzpomínek zeširoka vyprávěných či letmo zmíněných, v každém případě nijak hladce nabytých.