Vědeckým záměrem konference a následných publikací bylo analyzovat koncentraci epochy, případně článků a řetězce epoch, určitou pozoruhodnost města v jednom nebo ve více mýtech. (Této vstupní ideji odpovídá i členění knihy a časopisu.) Mýtus byl v naší úvodní analýze chápán jako nástroj komplexního pohledu na určitou dobu a místo, jako nástroj při modelování identit.

Příspěvky sahají od takových, které pojednávají o městě obecně (město jako vynález, s nímž se teprve začíná rozvíjet civilizace, strukturovaná společnost a architektura (R. Sedláková)), přes města světového významu (Cařihrad), jež patří do kontextu a dala by se srovnávat spíše s Londýnem či New Yorkem, až po města nepříliš velká a významná.