RC

Radek Chlup

Víte, že Václav Klaus získal regionální Nobelovu cenu a byl již za svého života svatořečen? I když jen v rámci inscenovaných akcí, jejichž původci se hlásí k tradici happeningů, které kniha osvětluje. Autoři tento jev umisťují kamsi na pomezí divadla, rituálu, politického protestu a snad i psychodramatu. Nasvěcují jej tedy i z netradičního, antropologicko-srovnávacího úhlu pohledu.

Baronius na jednom místě svých Annales ecclesiastici podává výčet „pohanských proroků“ Kristova příchodu, mezi nimiž zmiňuje též Herma Trismegista. Opírá se o zprávu křesťanského autora 4. století Lactantia, ozdobenou citacemi z knih, ve kterých prastarý mudrc Hermés, původce egyptských zákonů a písma, podle Lactantia „jakýmsi záhadným způsobem vyzkoumal téměř univerzální pravdu“.