Ač může působit žoviálně, představuje nejnovější publikace známého psychiatra fundovaný úvod do fascinujícího a komplikovaného světa emocí. Kniha plná interdisciplinárních přesahů čtenáři nabízí poznatky současné vědy o strachu, pýše, bezmoci, údivu, závisti, radosti nebo lásce.

Známý český psychiatr a zastánce psychosomatické medicíny je v publikaci rozkročen od střevního mikrobiomu přes emoce a vztahy až po význam spirituality. Mísí medicínské termíny i jadrnější výrazy s citlivými a pronikavými odkazy na klasiky typu Goetha, Baudelaira nebo Karla Čapka.

Babičku potrkal jelen, aneb, Co tomu říkáte doktore je pestrý komplet textů, který obsahuje autorovy osobní vzpomínky, články humorné i texty se závažnými tématy. K lékařství autor nepřistupuje jako „fachidiot“, ale naopak poutavě popisuje hraniční oblasti této disciplíny a zaměřuje se na ta témata, kde se medicína stýká s jiným oblastmi.