Loni nakladatelství Albatros připravilo rozsáhlé a důkladné kritické vydání komiksu o Rychlých šípech. Respektive jeho prvních dvou třetin, které kreslil Jan Fischer. Letos publikaci doplnilo poslední třetinou, kterou podle Foglarových scénářů kreslil Marko Čermák.

Další souborné vydání nejslavnějšího českého komiksu lze považovat za kritické. Přináší totiž všechny varianty některých příběhů a je doplněno obsáhlým komentářem.

Jeden z nejčtenějších a zároveň i nejzakazovanějších spisovatelů Jaroslav Foglar (1907–1999) ještě za svého života po delším jednání věnoval celý svůj osobní literární fond Památníku národního písemnictví. Z tohoto fondu připravili pracovníci Literárního archivu PNP Petr Kotyk a Dorota Lábusová reprezentativní publikaci, která Foglara představuje jako kronikáře pražského skautského oddílu Dvojka, který spisovatel zároveň od roku 1926 po více než půlstoletí vedl.