Tvorba ruského básníka a prozaika Igora Cholina (1920–1999) byla dosud těm čtenářům, kteří nečtou rusky, zcela neznámá, pokud nepočítáme několik osamocených překladů publikovaných v literárních časopisech. Změnu přináší až výbor z Cholinových básní, poém a próz, který vyšel na sklonku minulého roku pod názvem Nikdo z vás nezná Cholina. Jako překladatelé se na knize podíleli Jan Machonin, Jakub Šedivý a Tomáš Vůjtek. Knihu ilustroval Cholinův přítel, ruský výtvarník Viktor Pivovarov.

První český výbor z básní a próz Igora Cholina, legendy ruské neoficiální kultury padesátých let minulého století, jedné z předních osobností tzv. „lianozovské školy“ – volného sdružení básníků a umělců moskevského undergroundu. Cholinovy básně blízké konkrétní poezii a absurdní povídky zachycují nesmyslný život malých sovětských lidí obklopených všudypřítomným marasmem komunistické epochy. Knihu výtvarně doprovodil Cholinův přítel Viktor Pivovarov.

Igor Cholin se narodil 21. ledna 1920 v rodině důstojníka carské armády v městečku Vojkovskaja u Moskvy. Po smrti otce jej v devíti letech matka poslala do dětského domova. Během čtyř let jich prošel několik, ale nakonec ze všech utekl. Z toho posledního, který byl umístěn ve zrušeném mužském klášteře v Solotči u Rjazaně, zběhl kvůli počínajícímu hladomoru.