LB

Libuše Bělunková

Vystudovala literární (a částečně divadelní a filmovou) vědu na FF UP v Olomouci a rusistiku na FF UK v Praze. Učila literaturu na gymnáziu Mensy Buďánka, pracovala jako redaktorka Literárních novin, ruské sekce iLiteratury a jako šéfredaktorka A2. Nyní členka správní rady společnosti A2, pomocná editorka iLiteratury a soukromé literární očko.

Po románech Čapajev a Prázdnota (1996, česky 2001) a Generation „P“ (1999, česky 2002) vyšla česky nejsevřenější a snad i nejpůsobivější autorova kniha, svižná groteska o výchově sovětského opravdového člověka, hrdinského kosmonauta: Omon Ra (1992).

Příběh mladíka, který se dostane do prestižní sovětské školy pro kosmonauty, pojmenované podle "obyčejného člověka" Meresjeva, je pojat jako antiiniciační proces. Velkolepá sovětská továrna na sny a mýty je rozkrývana v bizarních scénách.

Nakladatelský projekt určený "novým Rusům" patří do uměleckého proudu nazvaného kýč-konceptualismus. Komiksová publikace paroduje soc-art a moskevský konceptualismus, jejichž artefakty jsou dnes těžko dostupné, drahé, umělecky ceněné...

Esejista, spisovatel a kulturolog Petr Vajl žije a pracuje v Praze. V těchto dnech vychází Vajlova geograficko-kulturní mapa, navazuje na podobně koncipované literární cestování po celém světě, nazvané Genius loci (1999). Dílo nazval Mapa vlasti.