K překladu
Sorokin, Vladimir: Fronta

K překladu

V překladu Fronty nejsou velké chyby či zkreslení, jsou v něm dokonce výborná místa, zajímavá řešení, nejzdařilejší jsou expresivní části, kdy jsou už někteří hrdinové namol.

V recenzi románu Vladimira Sorokina Fronta, publikované na iLiteratura.cz, jsem se se vyjádřila k překladu jedinou větou („Český překlad světoznámé prvotiny onoho mistra však ne vždy dokáže předat jeho stylistickou suverenitu, redaktoři měli víc škrtat.“), již, jak se ukázalo z ohlasů na článek, je třeba rozvést.

Výběr titulu považuji za vynikající, jde o podle mého názoru nejzdařilejší Sorokinův text, na kterém se dají ukázat počátky a základy konceptualistické metody, která v české literatuře chybí, rozhodně v tak radikální formě. Za vydání Fronty dík Malé Skále, překladateli Jakubovi Šedivému a všem zúčastněným. Sorokin je autor světového formátu a jeho tvůrčí metody, často provokativní, by měl český čtenář znát. Pomohou mu pochopit mnohé ve vývoji literatury konce minulého století, ale také jej jednoduše zaujmou, nenechají ho chladným.

V překladu Fronty nejsou velké chyby či zkreslení, jsou v něm dokonce výborná místa, zajímavá řešení, nejzdařilejší jsou expresivní části, kdy jsou už někteří hrdinové namol. Překlad jako celek ve tvaru, v jakém vyšel, však podle mého názoru postrádá koncepci a nedokáže předat stylistickou suverenitu originálu, jež je pro knihu a její interpretaci prvořadá. Zkrátka, Sorokin je především velký stylista (podle jeho posledních děl se leckdy zdá, že jenom stylista...).

Upřímně řečeno, je to jeden z nejtěžších textů, které si na překlad dokážu představit. Protože
a) vychází z reálií, jež neznáme (několikadenní fronty, paralelní fronty, štafetové; fronta jako reálný způsob života, nebo spíš náhrada za život – a především jejich samostatný jazyk s vlastní syntaxí atd.), ale úplně cizí naší zkušenosti nejsou (je třeba domýšlet k nepříliš bohaté „frontové“ české slovní zásobě další výrazy, jako ony slavné výrazy pro barvy sněhu)
b) jeho základním materiálem není příběh a hrdinou není Vadim, protagonistou a hlavní náplní knihy jsou systémy jazyků – jazyky fronty (hádky, solidarita, dorozumívací znaky, spiklenectví z nutnosti), ale i jazyk sovětské literatury třeba šedesátých let, jazyky sovětských písní a televizních seriálů, jazyk konceptualistického společenství atd.
Proto si myslím, že u takového textu je nutné vybrat jeden klíč, aby text držel pohromadě, jinými slovy, že není možné překládat řádku po řádce. Napadají mě tyto možnosti: jazyk českých překladů sovětských knih a filmů (jako jsou pro překlady ruské klasiky příznačné zdrobněliny a používání rusismů – holubičko moje, inu tak, dobrodincové, otcové rodní, nožky ve sněhu brouzdáte atd., mají i české varianty sovětských textů své roztomilé znaky: chuligán, rošťák, darebák, kamaráde, to je príma, správný chlapík, pomát ses na rozumu, na to vem jed, to se ví…), jazyk skutečné sovětské fronty se všemi reáliemi (soudruzi, milice, zboží, pořadník, komunálka, ale i nadávky a hádky), jazyk, jakým by mluvili lidé v podobné frontě před českou Obuví. Svá pojetí Sorokin pochopitelně střídá, jeho fronta propadá postupně chaosu a demoralizaci (i jazykovému), jsou v ní místa literárně lyrická (obě varianty milostných scén), odkazující na ungerground (vliv angličtiny atd.), ale nikdy to nejsou proměny řádek od řádku, jde o větší, oddělitelné celky.

Snažila jsem se přijít na klíč překladu Jakuba Šedivého. Soustředil se na jazyk fronty jako spíš nadčasového jevu: oslabil detaily socialistického života (vypustil první slovo celého textu Товарищи, tedy soudruzi nebo alespoň přeneseně občani či vobčani, které nikde na první stránce nenahradil, měl tedy – legitimní – záměr nevázat se tolik na konkrétní prostředí a dobu; totéž dělá o dvě strany dál, Я вот за этим гражданином (občan) překládá jako Já jsem za tímhle pánem (23), což je slovo naprosto jiných kontextů – ale později (47), když mluví milicionář do megafonu, je už nevypouští: SOUDRUZI, KTEŘÍ PŘIJELI AUTOBUSY... USTUPTE A PUSŤTE SOUDRUHY... atd.).

Dále oslabil důrazné rozdělování skutečnosti na my (lidé z fronty) a oni, voni, tamti (politici, milice, prodavačky, učitelé, ti nahoře) – Ага. Плохие они отбирают. – Да отберут они! Жди! (...) Они наживаются на этом будь здоров... v překladu Jakuba Šedivého: – Jo, špatný dávaj stranou. – To určitě, dávaj stranou!  Jen počkejte, však uvidíte! – Musej je dávat stranou a vodepisovat. V ruštině se pochopitelně zájmena užívají víc než v češtině, ale tady, viz slovosled, mají podle mě tento významový odstín navíc. Ani jinde překladatel podobnou opozici netvoří, není to pro něj důležité. Na což má pochopitelně nárok.

Domnívám se tedy, že překladatel pracuje s mluvou fronty obecně a zajímá ho především příběh vložený do jednotlivých (převážně "reálných", lépe řečeno pravděpodobných) promluv a dialogů. To je jeho klíč. Zvolil obecnou češtinu, tedy její středočeskou (?) verzi (prosim vás, v modrym plášti, vona hnedka, vodskočit, vopravdu...). Pak ale do svižného rytmu Sorokinova textu nepatří retardující literární výrazy nebo tvary jako Dobře, nebudem se hádam kvůli blbostem (24 – Ладно, не надо кричать из-за пустяка –  v překladu to zní jako nečekaný, nepřipravený výraz usmíření, ale tu jde spíš o okřiknutí, не надо znamená není třeba, ale v obecné ruštině spíš nechte toho, dejte pokoj; nemusíte řvát kvůli blbostem, přestaňte řvát... atd.), dále Copak je tam sama? (24), Copak dneska zavíraj tak brzo? (25), Řekněte mi, to máslo jste kupoval tedy někde? (25 – Скажите, а масло вы не на той стороне брали? – jde tu o doslovný překlad, navrhovala bych v rámci zatím rozpoznaného překladatelského přístupu třeba To máslo jste sehnal někde tady? a musí-li tam být nějaké oslovení, tak spíš Helejte..., zkrátka něco, co čtenáře nevyhodí z kontextu), dále nestyda (36), pašák (42), darebáci, drzouni (44), Měli by jim dát co proto, darebákům jedněm! (45), Drzouni drzounský (46), Nespěchej tak (47), Ouvej... úplně jsem usnula... to je hrůza... (50), Skutečně tu je cisterna (54), Poodstupte si víc doleva (56), Jak je dobře schovaná, co? Místní o ní neměli ani potuchy (o cisterně s kvasem - 61), Na mou duši (dva tykající si – 63), čert aby to spral (73)... Tyto výrazy vypadávají z kontextu, který si Jakub Šedivý vymezil v převládajících částech překladu, působí zastarale, odjinud, jsou jako vytržené třeba z české verze Aksjonova, nikoli z reálné fronty, české, ani ruské. Domnívala jsem se, že jde o záměr, ale nevystopovala jsem v užívání této „literátské“ jazykové vrstvy žádný systém. Hovory hlavního hrdiny Vadima a Leny mají být asi naivní a ve stylu sovětské mládeže, která laškuje v mezích zákona, jako třeba na bramborové brigádě (Panebože! Nechtěl byste toho už nechat? Vtipálek samouk, co?! – 27, To je zajímavý. Pro mě byly dějiny vždycky španělskou vesnicí. – 30), ale pak to zase kazí jiné jejich výrazy (Ty brďo! – 32, v tomto klíči by hodilo spíš Páni!).

Překlad se podle mého názoru příliš úzce drží předlohy, jako by se báseň překládala po jednotlivých verších či metaforách. Myslím si, že Malá Skála vydala skvělý materiál, který měl ještě projít z tohoto hlediska ráznější redakční úpravou. Český text není stylově soudržný, obecná čeština je v něm ve vleku ruštiny, nemá švih, potřebovala by proto, jak jsem napsala ve zmíněné recenzi, proškrtat.

Praktická ukázka (řádky jsem očíslovala):
1. - Газета выпала у вас...
„Upadly vám noviny...“
2. - Фу, черт... теперь и не поднимешь...
„Sakra, teď už je nezvednu...“
3. - По стенке, по стенке, товарищи.
„Podél zdi, lidi, jděte podél zdi.“
4. - Только пиxаться не надо, мамаш!
„Nestrkejte do mě, paninko.“
5. - Да кто тебя пиxает! Сам пиxаешься!
„Copak do tebe strkám? Sám strkáš?“
6. - За этим домом?
„Je to za timhle domem?“
7. - За ним.
„Jo, za timhle.“
8. - А тут проxладно.
„Tady je chládek.“
9. - Володя! Давай руку!
„Voloďo! Dej mi ruku!“
10. - Ой, бля! На xуя ж на ногу?
„Kurva! Kerej čůrák mi stoupnul na nohu?“
11. - Извини, старик.
„Promiňte.“
12. - Лен, не отставай.
„Leno, neloudej se.“
13. - Действительно, бочка.
„Skutečně tu je cisterna.“
14. - Только не спеши.
„Jenom tak nepospíchej.“
15. - Вот здесь и вдоль стены.
„Tady podél tý zdi.“
16. - Я за вами.
„Já jsem za váma.“
17. - Уу... xвостина какой...
„Jéé... to je teda pěkná fronta...“
18. - А тут вот и изогнуться можно.
„Tady to můžem klidně zatočit.“
19. - Куда ж это вы все, милые мои?
„Kam všichni jdete, milánkové?“
20. - Все к тебе, мамаш! Напой жаждущиx.
Všichni k tobě, matinko! Napoj žíznivé.“
21. - Ой, как много! Откуда вы?
„Jé, vás ale je! Vodkud jste se tu všichni tak najednou vzali?“
22. - Оттуда.
„Támhle vodtuď.“
23. - Загибайтесь, загибайтесь здесь, товарищи...
„Lidi, zatočte to tady...“
24. - А xолодный квас?
„Je ten kvas studenej?“
25. - Конечно.
„To se ví, že je!“
26. - Дай большую, мамаш.
„Dejte mi velkou sklenici, matko.“
27. - Вот отпущу старую очередь и буду вас обслуживать.
„Starou frontu zruším a budu obsluhovat jenom vás.“
28. - А что тут, два человека...
„Stejně jsou tu jenom dva lidi...“
29. - Три литра...
„Tři litry...“
30. - Обxодите бочку, огибайте.
„Obejděte tu cisternu a zatočte tu frontu.“
31. - Я за вами стояла?
„Já jsem stála za váma?“
32. - Нет, вот за ним.
„Ne, za mnou ne, támhle za tim.“
33. - Тридцать шесть... вашиx восемь... вам?
„Šestatřicet... vosum je vašich... a vy?“
34. - Две большиx.
„Dvě velký.“
35. - Двенадцать... мелочь давайте.
„Dvanáct... dejte mi drobný.“
36. - Щас поищу... а вот...возьмите...
„Moment, je co je najdu... á, tady...nate...“
37. - Другое дело. Пожалуйста. Вам?
„To je jiná. Prosim. A vy?“
38. - Большую.
„Velkou.“
39. - Так... четыре ваши...
„Tady to je... a čtyři nazpátek...“
40. - Ой как брызгает у вас...
„Vám to tady ale cáká...“
41. - А вы отойдите отсюда. Видите, тут мокро всё...
„Jděte stranou, vidíte přece, že je tu mokro...“ (54-55)

Kromě jedné repliky (Na „Kurva! Kerej čůrák mi stoupnul na nohu?“ kolega rozhodně neodpovídá Promiňte, říká Извини, старик, což je něco jako Sorry, brácho; старик je ležérní oslovení mezi přáteli) tu není žádná chyba. Každý řádek je přeložen v pořádku, některé výborně. Přesto je česká verze jako celek nevěrohodná, „neučesaná“, upovídaná jako v rozhlasové hře. Jde o situaci, kdy se fronta (kde už se lidé už jakž takž seznámili, chovají se k sobě poměrně familiérně, jsou navíc unavení a mají žízeň) „jako jeden muž“ přesouvá k cisterně s kvasem. Důležité je, aby se nepomíchalo pořadí, odtud jistá nervozita, a taky se konečně něco děje, odtud oživení. Sem rozhodně nepatří výrazy jako Skutečně tu je cisterna (spíš něco jako Fakt, cisterna nebo cokoliv jiního hovorového), Jenom tak nepospíchej (jenom v klidu, nikam se nežeň... – pospíchej je v češtině mnohem knižnější než не спеши v ruštině), To je teda pěkná fronta (хвостина je expresívní metafora, v češtině možná fronta jak bejk, jako týden před výplatou...), Lidi, zatočte to tady (oslabuje naléhavost č. 23 - Zatáčejte, zatáčejte), Vodkud jste se tu všichni tak najednou vzali? (Одкуда вы? – Kde se tu berete?), To se ví, že je (Конечно – Jo. Jasně. Mateřská prodavačka, by možná řekla Aby nebyl...) atd. Všechno je tu vlastně správně, ale řečeno v poetice Fronty, nevodsejpá to. Každej pes jiná ves.

Některé promluvy by k zvýšení věrohodnosti stačilo zkrátit, například Já jsem stála za váma? - Ne, za mnou ne, támhle za tim.  

Závěr: Redaktor není korektor

Sorokinova tvorba na stylistické virtuozitě stojí a padá. Chce dokázat, že mluva fronty je strhující literatura, příběh, ale i poezie, emoce, a to vše v jednom krásném naleštěném hadovi. Fronta je text, který čtenáře nesmí „pustit“, protože pod jeho povrchem skoro nic není (a co tam je, stávající překlad odsunul stranou – ti soudruzi, my a oni, literární odkazy), v tom je ten vtip, na tom autor ukazuje, jak se (rádi) necháváme formou, systémem stylu klamat. V tom je čtenářova slast a Sorokin na to rád poukazuje. A pokud stejně hladce neteče i překlad, pokud se zarazíme na anachronických nebo literárních výrazech, pokud je v něm příliš vycpávkových slov, pokud škobrtá rytmus, a stačí to dvakrát třikrát, Fronta jako dílo nefunguje, vypadá jako zajímavý, ale nevyužitý nápad (zatím mám dva takové čtenářské ohlasy).

Ukázka z překladu Fronty (začátek) získala v loňském ročníku Soutěže Jiřího Levého pro mladé a začínající překladatele, již pořádá Obec překladatelů, druhé místo, přičemž první nebylo uděleno. To svědčí o kvalitě práce překladatele. Domnívám se, že lektoři, kteří se soutěžícími pak jejich práce rozebírají, a později redaktoři knihy (Libor Dvořák je na lexikální vrstvy ve Frontě užívané odborník, přeložil také Sorokinovu Třicátou Marininu lásku, patří mimochodem k aktivním členům OP) by měli mladému překladateli pomoci jeho verzi „vyčistit“, nechat zasvítit ten jeho klíč, jeho interpretaci. Vědí přece, že Sorokin tančí akrobatický tanec, kde každé je každé ukročení fatálně vidět. Myslím si, že redaktor není korektor, jeho práce má být koncepční. Koncepce tohoto vydání Fronty mi není jasná.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Z ruského originálu Očereď, vydaného nakladatelstvím Sintaksis v Paříži 1985, přel. Jakub Šedivý, předmluva Tomáš Glanc, ilustr. Petr Štefek, Malá Skála, Praha, 2003, 304 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse

jarda,

Milý Jakube, omlouvám se za svou gramatickou chybu! Ve slově převézt mělo být opravdu převést, čili trans-late nikoli trans-port. Nechal jsem se převézt!:) Nepochybuji ani trochu o tvé usilovné práci. Vše dobré! Ať se ti daří.

Jakub Šedivý,

Milý Jardo, nepochybuji o tvém výjimečném čichu na poli ruské a zřejmě nejenom ruské literatury. Rád bych jen podotknul, že jsem nechtěl nikoho PŘEVÉZT, či dokonce VOZIT něco z jednoho jazyka do druhého. Pokusil jsem se pouze v rámci svých možností PŘEVÉST, tj. po tebe PŘELOŽIT daný text v rámci svých možností.

Jakub šedivý,

Děkuji Libuši za pěknou recenzi, takhle nějak si recenzi překladu představuji. Každý si alespoň může udělat obrázek sám… Nechci se nijak obhajovat, nebo vysvětlovat svůj klíč. Měl bych snad jen pár poznámek:1)Soudruzi-nesoudruzi - začít českou verzi větou “Soudruzi/občané, kdo je poslední?“ jednoduše podle mého skromného názoru nejde, byl by to nepřiměřený posun... České „soudruh“ je daleko příznakovější než ruské slovo „товарищ", které neznamená pouze soudruha či občana. Nelze ho tedy důsledně takto překládat, záleží na kontextu, na situaci, kdo mluví atd., v některých situacích prostě odpovídající ekvivalent není po ruce, a proto je lépe slovo vynechat... 2) Každý pes jiná ves - ve frontě stojí lidé z různých sociálních skupin (dělníci, intelektuálové, studenti atd. atd. /viz. třeba "pereklička"/), a proto nemohou mluvit všichni stejně, byť stojí ve frontě, každému prostě "narostl zobák trochu jinak". Proto snad retardující výrazy a tvary... Nepochybuji o tom, že co překladatel, tak jiný překlad, zvláště u tohoto románu. Je to prostě má verze překladu a rozhodně netvrdím, že je jediná správna, natož bez chyb. Libuše, ještě jednou dík za cenné připomínky a podněty!

jaroslav,

Slečna či paní Libuše má pravdu. Ruskou literaturu většinou nečtu právě z toho důvodu, že jazyk jejího překladu do češtiny často smrdí. (Ona často smrdí i samotným Ruskem! Tyhle syrečky se asi Jakub snažil v rámci větší kosmopolitnosti textu vysypat sousedovi na zahradu! Ale já je cítím!) Překladatel se domnívá, že ruština a čeština jsou jazykové sestry, jejichž záměna je snadná, a tudíž je i jeho práce snadná. Ale opak bývá pravdou. Zdeněk Hrbata správně říkal, že není ani tak těžké porozumět cizímu textu, jako je těžké jej převézt do ČEŠTINY. Navíc v případě tak jazykově složitého textu, jakým podle panoslečny Libuše Sorokinův text je, je udržení pomerančově čerstvé češtiny výzvou pro překladatele přímo prvotřídní. Chlapci, do toho!
PS: Zajímalo by mne, jestli se Jakub ohradí tak rychle, jako Libuše náležitě argumentovala. Libuše, bojuj dál!