Zhrzená Geoffreyho milenka a jeho matka: ženy, které dělí téměř šedesátiletý věkový rozdíl, se stanou milenkami a začnou osnovat ďábelskou hostinu, jejímž hlavním chodem má být právě Geoffrey. A autor tuto situaci popisuje s využitím nejvznešenějších jazykových prostředků. Francouzský spisovatel Régis Jauffret ve své tvorbě překračuje všechny hranice a nezná tabu. Jak s tím vším ale naloží čtenář…?

Blázinec vynesl Jauffretovi cenu Femina a podobně jako v předešlých románech zde autor podrobil osobité pitvě pochroumané mezilidské a rodinné vztahy a posvítil si na temnější kouty lidské mysli.

Nepříliš rozsáhlý román francouzského spisovatele Régise Jauffreta (1955) Blázinec (Asiles de fous, 2005) byl oceněn jednou z nejprestižnějších francouzských literárních cen, Prix Femina, což je o to pikantnější, že románu, který se staví proti rodině a jejím tradičním hodnotám, udělila cenu porota, která je složená výhradně z žen.