Čtenář se v knize dozví velké množství věcí značně odlišné důležitosti: od Brysonova soukromí přes jeho subjektivní zážitky z cest a střípky z historie navštívených míst až po krátké úvahy o britské národní povaze. To vše autor propojuje jemnou sebeironií, hranou naivitou a lehkým stylem.

Kniha líčí období, kdy se kladly základy globalizace, ať už v podobě letecké dopravy, či rozhlasu. Díky tomu spolu zdánlivě odlehlé oblasti či události mohly souviset stále více. Některé aspekty tohoto propojování přitom dnes působí komicky. Například líčení toho, jak na základě rozhlasového přenosu herci názorně předváděli před shromážděnými davy, co se právě odehrává na vzdáleném hřišti.

Kniha obsahuje úctyhodné množství poznatků, i když je nutné brát je někdy s rezervou: královna Viktorie rozhodně nezemřela roku 1801. A v českém překladu občas narazíme na kuriózní vyjádření, u kterých je na pováženou, zdali šlo o překladatelovu přehnanou snahu o originalitu, nebo o neobratnost. Každopádně k uvědomění si toho, jak málo samozřejmý je přepych a pohodlí, ve kterém nyní na Západě žijeme, může být tato kniha velmi užitečná.