LC

Ladislava Chateau

Ladislava Chateau se často zaměřuje na bolestné a dlouhodobě zamlčované stránky francouzské historie, jakými jsou například lynčování žen podezřelých ze „styku s nepřítelem“ po druhé světové válce, státem naprosto nezvládnutá repatriace alžírských harkis po podpisu evianských dohod či historické pozadí dnešních nepokojů v přistěhovaleckých čtvrtích francouzských měst. Z tohoto pohledu nepřekvapí, že tématem spisovatelčina zatím posledního díla se staly poměry válečné Francie, přesněji řečeno cho

Kniha zabývající se u nás nepříliš známým tématem kolaborace či odboje francouzských autorů vůči nacistickému a vichistickému režimu je pečlivě napsaná a podložená studiem velkého množství sekundární literatury. Autorce se přitom nedá upřít, že se pokouší o nečernobílý pohled na tuto nesnadnou problematiku.