Přední čeští odborníci přibližují danou lokalitu v mnoha odlišných kontextech – biologickém, archeologickém, historickém, folkloristickém i kulturně historickém – a Václav Cílek se snaží o prolínání těchto přístupů. Ideologické vyznění, s nímž publikaci prezentuje, však úsilí celého kolektivu autorů trochu diskredituje.

Celkově je kniha aktuálním a potřebným počinem. Může sloužit jako skutečný průvodce na cesty, ale také jako podklad navozující spoustu otázek: Jak vypadají poutní místa současnosti? Jak se dá oživit vztah lidí k místu, které obývají? Dá se souhlasit s tím, že mimo prostor galerie se potenciál uměleckých děl násobí?