VK

Victor Klemperer

V Denících z let 1933–1945 se jako ustavičně se vracející konstanta objevuje zkratka LTI. Klemperer ji používal coby šifru pro Lingua Tertii Imperii čili Jazyk třetí říše. Tak se také jmenuje jeho nejčtenější odborná práce. Filolog Klemperer citlivě vnímal pokřivení jazyka nacistickou ideologií.

V oddělení rukopisů Saské zemské knihovny v Drážďanech jsou uloženy sešity kvartového formátu a v nich je drobným, téměř nečitelným písmem zachycen životní příběh romanisty a židovského profesora Victora Klemperera, který díky své árijské ženě Evě přežil v Drážďanech léta nacismu a válku.

14. října, pondělí. Sebral jsem veškeré síly a přestál 9. 10. bez většího rozčilení. Večer v "pivnici" nádražní restaurace "Monopol" jsme si objednali krupicový pudink, jako přídavek a k oslavě narozenin - lístky na 50 gramů chleba.