Nacistické loupení knih a archiválií není žádný nový fakt. Pojednal o něm například Fernando Báez na několika stranách svých Obecných dějin ničení knih, dostupných i v češtině. Anders Rydell je pochopitelně mnohem podrobnější a výklad oživuje četnými kulturněhistorickými exkurzy.