První česká kniha o zdejších vládcích hor zevrubně zkoumá vznik a vývoj pověstí o těchto fascinujících bytostech, které procházejí napříč různými kontexty i jazykovými oblastmi – často totiž nesou výraznou německou stopu. A předpovídá, že budou přibývat další pokusy znovuoživit různé pozapomenuté lokální postavy nebo také vytvářet zbrusu nové.

Zajímá vás, kdo to byl hotař, brabenář, kostelní budič, krmič vší, pojídač hříchů či bematista, případně kdo se dnes skrývá pod označením tulič koček? Jan Pohunek své čtenáře nejenom seznamuje s kuriózními profesemi, ale referuje i o obecnějších proměnách v preferencích činností, které považujeme za důležité. Jeho kniha tak představuje nenápadnou sondu zkoumající posuny lidské mentality napříč dějinami.

Zkuste si představit, jaký předmět z vaší domácnosti či pracoviště by mohl za dvacet, padesát nebo sto let svědčit o roce 2021. Možná vás pak potěší i pohled na fotografie věcí, kterých se dotýkali naše babičky, prezident Masaryk nebo děti v osmdesátkách.

Tato na první pohled nenápadná kniha vypovídá mnohé o naší současné duchovní situaci, kterou můžeme vnímat jako nepřehledný chaos stejně jako pestrý spirituální patchwork. Spíše než konečné odpovědi přitom čtenáři klade otázky, vyzývá jej k tomu, aby k zaznamenaným „věcem mezi nebem a zemí“ sám zaujal stanovisko. Už třeba v tom, kam knihu ve své knihovně zařadí.