Místo klasického životopisu se čtenář dočká spíše mnohovrstevnatého pohledu na život a tvorbu známého písničkáře, na něhož se v dnešní polarizované společnosti názory zásadně liší.

Co tvořilo hranice mezi tzv. šedou zónou a komunistickým režimem? Jakým způsobem je vzpomínání na minulost formováno spíše touhou po vzdoru a nonkonformitě vůči totalitní moci než skutečným životem daného člověka v pozdním socialismu? Přemysl Houda tyto a další interpretační problémy představuje na příkladu folku coby „protestního hnutí“.

Čtenáři se nabízí poučný vhled do paralelního univerza trampů s jejich paralelními identitami, do světů horolezkyň, fanoušků či punkerek, do prostředí léčitelů, z nichž někteří začali po roce 1989 vydělávat nemalé sumy a jiní to z principu odmítli. Neotřelé pohledy na naše nedávné bouřlivé dějiny, s jejichž důsledky se vyrovnáváme dodnes.