GE

Grace Ellis

Komiksový příběh pětice mladých skautek je skvělý a zároveň nadějný pokus, jak přiblížit dospívající mládeži skautské ideály. Kniha však nemíří jen k těm, kdo kdysi složili skautský slib. Dovedete oslovit i čtenáře bez vazeb na skauting, který přemýšlí, jak ušlechtile a smysluplně trávit volný čas s kamarády a snažit se být den ode dne alespoň o trochu lepší.