Dívčí dobrodružství jako příležitost k proměně
Ellis, Grace: Záleskautky

Dívčí dobrodružství jako příležitost k proměně

Komiksový příběh pětice mladých skautek je skvělý a zároveň nadějný pokus, jak přiblížit dospívající mládeži skautské ideály. Kniha však nemíří jen k těm, kdo kdysi složili skautský slib. Dovedete oslovit i čtenáře bez vazeb na skauting, který přemýšlí, jak ušlechtile a smysluplně trávit volný čas s kamarády a snažit se být den ode dne alespoň o trochu lepší.

Záleskautky neboli Lumberjanes. Slovo, jež zní v českém jazykovém prostředí poněkud neobvykle. Ve skautském, junáckém, trampském a brontosauřím světě, který domácí čtenář docela dobře zná, to jsou zkrátka dívky, skautky, které se vydaly jako jedna parta lovit do přírody bobříky: nočního ptáka, mořského vlka, bobříka, co se nás „matematýká“, bobříka „robyn hoodové“ a slovního „koumága“. Pět dospívajících holek sebralo odvahu pustit se do poněkud jiných dobrodružství, než která se na táborech běžně dějí. Fikce? To si rozhodně nemyslím.

Autorská spolupráce Shannon Wattersové (idea), Grace Ellisové (autorka), Noelle Stevensonové (autorka) a Brooke Allenové (ilustrace) se zúročila v bohatém a barvami nešetřícím komiksu o pětici poněkud potrhlých a zároveň statečných holek. Nedejte se ale zmást. Jejich příběhy lze snadno transponovat i do jiného než skautského světa. Čtenáři a zvláště mladé čtenářky stejného věku jako April, Jo, Mal, Molly a Ripley budou rozumět všemu, co tyto mladé dámy prožívají, a budou podle mého mínění rozumět i tomu, co čtenáři jiné věkové kategorie (a možná hlavně muži) na první pohled nevidí. Dívčí svět osobitého jazyku, slangu, uvažování, humoru, gest a emocí osloví jak vrstevnice hlavních hrdinek, tak – jak doufám – i ty muže, kteří mají ke skautským ideálům blízko a nepovažují ženy za méněcenné.

Název knihy je poněkud tajnosnubný: Záleskautky. Střez se svaté kočičky s podtitulem Záleskautská příručka pro pokročilé skautky, které jsou, slovy z úvodu knihy, „kámošky až za hrob!“. Brzy zjistíte, že je tajnosnubný právem. Komiksové vyprávění v klasickém stripu s bublinami dívčích monologů a dialogů je dynamické, plné napětí a neuvěřitelných akčních scén. Holky umí být vtipné, rozvážné, empatické, samosebou krásné a upravené, ale také drsné a poněkud nezvladatelné. V jejich konání poznáte sami sebe ve věku necelých patnácti let, pokud jste tedy ovšem neseděli doma v koutku, nepletli svetr nebo se hodiny a hodiny neučili šachové partie či hlavní města států. Situace, do kterých se v přírodě a při svém lovení bobříků dostávají, připomínají příběhy Indiana Jonese. Jsou tu tajemné zvuky, světla, zvířata, bestie, příšery i kluci skauti, kteří se rázem promění v zombie.

Holky si se vším poradí, a to hlavně proto, že na to nejsou samy. Je jich na to pět a každá z nich má talent na něco speciálního. Jejich náčelnice Jen, skrznaskrz osoba dospělá, a tudíž místy nevrlá, by byla ráda, aby se skautské hry a úkoly odehrávaly podle přesně stanoveného scénáře, zkrátka aby byl klid, pohoda a jazz. Jenže kdo někdy pracoval s mládeží nebo si vzpomene na svá teenagerská léta, dá mi za pravdu, že se věci obvykle dějí právě naopak, než jak by to chtěli dospělí. Sjíždíte-li jako ony vodu, cvaknete se, a to nejednou. Jdete-li lesem za vytčeným cílem, nezůstane při sběru hub a pojmenovávání stromů a bylin. Bezpochyby potkáte něco, co prověří vaše ideje i odvahu. Budete se bát, ale za žádnou cenu se nesmíte vzdát. Z filmů, internetu i četby toho víte dost a možná si myslíte, že už vás nic nepřekvapí. Jenže právě tehdy nastanou skutečná dobrodružství. A v tom je, jak holky poznávají, celý život.

Ačkoli se to nezdá a hlavní vedoucí Jen je opačného názoru, děvčata jsou si dobře vědoma skautských ideálů a slibu, který kdysi složily. Jelikož jsou ale vrženy do poněkud netradičních dobrodružství, musí se samy za sebe a na vlastní pěst rozhodovat, kudy kam a co je správné, co dělat, co už ne a jak se zároveň skvěle bavit a duchovně růst. Nejsou při tom všem smrtelně vážné. Nechybí jim humor, vtip, nadhled, a dokonce i ochota naslouchat dospělým, zvlášť tehdy, kdy to má smysl a kdy se mohou dozvědět něco jiného než obvyklou snůšku instantních pouček a rad.

Závěrečná galerie obálek, kterou vytvořily různé autorky, ukazuje, jak asi sama sebe vidí nová generace náctiletých děvčat a co všechno by chtěla prožít. Je v tom kus hezkého snění, představ, fantazie, ideálů a očekávání toho, co přinese budoucnost. Záleskautky tak trochu bojují za rovnoprávnost a boří stále existující mýty o ženách jako slabším pohlaví, které se – zvlášť v divočině a na cestách – musejí prý spoléhat na nějakého pana dokonalého, jenž jim ukáže, jak na to. Forma, kterou to skautky dělají, je neagresivní a inspirativní a komiksové zpracování, za nímž si lehce představíte běžící film, tomu všemu napomáhá.

Skauting se tak i díky příběhům mladých žen stává atraktivním životním stylem, který nezůstal vězet v minulosti, ale dopřál si mnoho reforem a aktualizací. Dovedu si představit, že právě Záleskautky mohou přimět dospívající mládež k úvahám nad hodnotami, které jsou univerzální: být statečná, silná, soucitná, tolerantní, pravdomluvná, pozorná, myslící na druhé, pomáhající potřebným, ochotná měnit sebe i svět k lepšímu a bránit slabší – lidi i přírodu. V limitních situacích lidského života, kterých statečná pětka prožívá habaděj, se projeví to, kým člověk skutečně je i není. Nemusíte mířit k metám, které kdysi stanovily Rychlé šípy. Skautská společenství 21. století, a to i ta dívčí, jsou civilnější a rozhodně ne tak patetická. Nechybí jim ale zásadní hodnotové směrovky, které lze sledovat v životě ve městě, na venkově či v přírodě.

Po přečtení komiksu si možná řeknete: Kdo by vlastně nechtěl být jako Záleskautky? Stát se jimi ale může jen ten, kdo teorii, ideály a sliby na papíře převede do reality. Je k tomu zapotřebí jediné: sebrat se a jít vstříc dobrodružstvím. Je-li vás nadto ještě pět a jste-li nerozluční přátelé, máte naději, že na takové chvíle nikdy nezapomenete a že vás natrvalo promění.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Recenze

Spisovatelé:

Kniha:

Grace Ellisová, Noelle Stevensonová: Záleskautky. Přel. Martina Knápková, Paseka, Praha a Litomyšl, 2017, 128 s.

Zařazení článku:

komiks

Jazyk:

Země:

Hodnocení knihy:

80%

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse