JS

Jürgen Sarnowsky

Lidé cestují za zábavou, za prací i z mnoha dalších důvodů a nejinak tomu bylo i v předcházejících staletích. Cestopisné zprávy, které mnozí cestovatelé zanechali, nám mohou posloužit jako sonda do myšlenkového světa předchozích generací. Pozvolný ústup od europocentrického vnímání světa se snaží čtenářům přiblížit práce německého medievalisty.

Německý historik při líčení dalekých objevitelských cest Evropanů od středověku po devatenácté století zmiňuje, že obě strany nezřídka prožívaly kulturní šok a že objevitelé na mnohá místa rozhodně nepřicházeli jako ti bohatší a vyspělejší.