MM

Martin Majer

Přední čeští odborníci přibližují danou lokalitu v mnoha odlišných kontextech – biologickém, archeologickém, historickém, folkloristickém i kulturně historickém – a Václav Cílek se snaží o prolínání těchto přístupů. Ideologické vyznění, s nímž publikaci prezentuje, však úsilí celého kolektivu autorů trochu diskredituje.