Josef Šebek

Kniha literárního teoretika Josefa Šebka je vítaný a spolehlivý průvodce po dvou nejvlivnějších poválečných tradicích sociologického přístupu k literatuře a kultuře, které vycházejí z prací Pierra Bourdieua a Raymonda Wiliamse. Pokus o jejich aplikaci na dílo Ladislava Fukse však mohl být promyšlenější.

Tuzemští průzkumníci populární kultury, vyzbrojení skutečně různorodými metodami, se průkopnicky vydali do mnoha nezmapovaných oblastí. V některých příspěvcích je však bohužel příliš patrné jisté pohrdání analyzovaným materiálem.