S prudkým rozvojem globalizace, zvýšením konkurence a aktuálním přechodem do online světa se čas stává hlavním protagonistou téměř každého dne. Kniha špičkového novináře Simona Garfielda vybízí k přemýšlení nad časem jakožto neoddiskutovatelnou hodnotou překotného úspěchu, který se však rychle může stát překotnou katastrofou.

Kapitoly z dějin typografie a zároveň přehledná příručka k rozlišení písem a fontů, k tomu základy typografických pravidel. A spousta, spousta historek spojených s písmenky, jejich návrháři, aktivními uživateli i pouhými konzumenty. Kniha Ten můj font od britského novináře Simona Garfielda je doslova nevyčerpatelná studnice informací.

Které malé dítě nelákaly mapy zobrazující daleké kraje slibující dobrodružství? Středoškolský zeměpis s písemkami postavenými na identifikaci řek, hor a měst na slepých mapách pak možná leckoho od kartografie odradil, mapy však přesto tvoří důležitou součást našeho všedního dne, byť to možná ani nevnímáme. Často nedoceněnou roli map v historii i dnešním světě objasňuje práce britského novináře.