OJ

Olga Jeřábková

Původně rozhlasové vzpomínky překladatele, literáta a diskutéra Antonína Přidala nevynechávají ani momenty, na něž autor nebyl nijak hrdý, jako třeba vstup do KSČ. Jde o střízlivé a nesentimentální vyrovnávání se autora se sebou samým.