Obsáhlá kniha polského historika Andrzeje Walického zavede čtenáře do spletitých dějin marxismu a s ním spjatého komunistického ideálu svobody. Velmi přesně mapuje vývoj uskutečňování kolektivní svobody, které se v „praxi“ změnilo v obludný komunistický totalitarismus. Navíc přináší do diskuse o marxismu poměrně zásadní tezi.