EF

Eva Ferrarová

První obsáhlá česká kniha o antropologii jídla sice trpí několika nedostatky, ale pro získání úvodních informací o tématu není špatná. Čtenáři například prozradí, jaký je vztah mezi mormony a kofeinem, čarodějnicemi a solí nebo bobry a křesťanským půstem.