MK

Mieko Kawakami

Druhý do češtiny přeložený román Mieko Kawakami Nebe reaguje na problém školní šikany, v Japonsku velice rozšířený. Pod sociálněkritickým apelem se však skrývá filozofické jádro: je lidská interakce výsledkem náhody, které se ti slabší musí vždy přizpůsobit, anebo je soucit a morálka podmínkou lidství?

Kontroverzní japonský román o asexuální hrdince, která hledá svoji cestu k ženství skrze mateřství a která má okolo sebe mnoho dalších žen, jež bojují s nalezením vlastní identity. Tu po staletí (de)formovala mužská dominance a pojetí ženy jako objektu sexuální touhy. Román Prsa a vajíčka hledá odpověď na to, co to dnes znamená být žena.